sept 1981 kr. 25-

sept 1981 25-

Socialistisk tidsskrift for naturviden-
skab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Ellen
Peter Ege, Per
Hil-
den,
Krag Ellen Ryg, Tor
Hans
og Per Sø-
rup.

Redaktion af dette nummer: Per
Ellen Ryg og

Redaktionssekretær: Hans
Lay Out: og
Redaktionen træffes torsdag
10-16 på (01) 15 60 66 eller (06) 19 24
14.

Naturkampen

udgives på forlaget politisk revy i
Læs mere