en på EDB

Lig I 5 socialistisk tidsskrift for og medicin

en på EDB

AIDS-myter Om arternes udryddelse

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter
Ege, Per

Krag
Lund

Hans og Per

Redaktionssekretær:
Hans

Redaktionen træffes torsdag på
012271 11 eller 06 19 24 14

Redaktion af dette

Peter Ege Per
og

Lay-out: og Tove

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.

Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,

Sankt Stræde 28, 4.
1453 K.
Telefon (01) 22 71 II.

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med
fire numre om året, i alt 144
sider.

Løssalg:

15-40: 200,-.

15-40: 10,- pr.

40-49: 45,- pr.

1,2,5, 6,7, 8,9, 12, 14,
19 og 22 udsolgt.

Abonnement 4 numre: 175,-.
Institutioner 200,-.
Abonnement tegnes ved
indbetaling af beløbet på giro
5669057

(adresse ovenfor) market
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.11.87.

Naturkampen modtager gerne
bidrag.

skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til
venstre.

Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2100 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.
Naturkampen må gerne citeres
med kildeangivelse.

2

Indhold

»Om arternes oprindelse« hed
epokegørende værk om evolutionen. Ar-
tiklen side 21 handler »Om arternes ud-
Og kænguruerne parrer sig
indtil videre.

Virgin:
Læs mere

NATURKAMPEN

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter
Ege, Per

Krag
Lund

Hans og Per

Redaktionssekretær:
(01) 62 88
(06) 19 24 14.

Redaktionen træffes torsdag aften
på (01) 22 71 11.

Redaktion af dette

Peter Ege og
Lund

Lay-out: og Tove

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen
i samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,

politisk revy,
31,

1620 V.

Telefon (01) 22 71 11.

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året, i alt 144 sider.
Løssalg:

3-36: 200,-.

3-36 10,- pr.

22 dog 35,-).

37-40: 40,- pr.

1, 2, 5 og 19 udsolgt.
Abonnement 4 numre: 165,-.
Abonnement tegnes ved
af beløbet på giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) mærket
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.5.87.

Naturkampen modtager gerne bidrag.
skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sars: Jysk Fotosats, Århus.
Naturkampen må gerne citeres med
kildeangivelse.

2

Indhold

VIDENSKABEN SOM VOVESTYKKE

Interview med om glæden ved at drive videnskab og det der
hindrer den rer

Per
LIGET

Læs mere

EDB i forsamlingshuset

r å z socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin, juli 87 10. 45,-

EDB i forsamlingshuset

OM
Gymnasiepiger

naturkampen

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter
Ege, Per

Krag
Lund

Hans og Per

Redaktionssekretær:
(01) 62 88 24
Hans (06) 35 63 16

Redaktionen træffes torsdag aften på
(01) 2271 11.

Redaktion af dette

og

og Tove

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.

Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,
31, 2.
1620 K.
Telefon (01) 22 71 11.
Giro 5 6690 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året, i alt 144 sider.
Løssalg:

15-40: 200,-.

15-40: 10,- pr.

37-40: 40,- pr.

40-44: 45,- pr.

1,2, 5, 6,7, 8,9, 12, 14, 19
og 22 udsolgt.

Abonnement 4 numre: 165,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af beløbet på giro 5 6690 57 (adresse
ovenfor) mærket Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.8.87.

Naturkampen modtager gerne
bidrag.

skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2100 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.
Naturkampen må gerne citeres med
kildeangivelse.

2

Indhold

Skal mændene overtage
servicefunktionerne, når
kvinderne jages over i
mandejobs. Se billederne
på for- og bagside, samt
artiklerne side 12 og 17.

DET ELEKTRONISKE

Interview med en af initiativtagerne til telehus i ……
og Lise

ANTENNEFORBUND

Hvordan får man politiseret diskussionen om hybridnettet? …………
Læs mere

TaN

TaN
Kan ASS SA

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter
Ege, Per

Krag
Lund

Hans og Per

Redaktionssekretær:
(01) 628824.

Redaktionen træffes torsdag aften på
(01) 227111.

Redaktion af dette

Per
og

Lay-out: og Tove

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen
i samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,
31,

1620 V.

Telefon (01) 22 71 11.

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året, i alt 144 sider.
Løssalg:

3-36: 200,-.

3-36: 10,- pr.

22 dog 35,-).

37-40: 40,- pr.

41-44: 45,- pr.

1, 2, 5 og 19 udsolgt.
Abonnement 4 numre: 165,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af pa giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) market
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.2.87.

Naturkampen modtager gerne bidrag.
skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2100 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.

Naturkampen må gerne citeres med
kildeangivelse.

2

Indhold

Forsidebilledet. 22 gamle bildæk ligger på en mark
vest for Man kan godt genanvende dem nu, men
det bliver først rentabelt, når man får udviklet de rette
maskiner. venter på statsstøtte til
Læs mere

NATURKAMPEN

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter
Ege, Per

Krag
Lund

Bente
Tor

Hans og Per

Redaktionssekretær: Hans

Redaktion af dette
Per
og

Lay-out: og
Tove

Redaktionen træffes torsdag 10-16 på
(01) 22 71 11 eller (06) 19 24 14.

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,
31,

1620 V.

Telefon (01) 22 71 11

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året, i alt 144 sider.
Løssalg:

3-32: 200,-.

3-28: 10,- pr.

22 dog 35,-).

29-36: 35,- pr.

37-40: 40,- pr.

1, 2 og 19 udsolgt.
Abonnement 4 numre: 150,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af beløbet på giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) mærket
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.8.86.

Naturkampen modtager gerne bidrag.
skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2100 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.

Naturkampen må gerne citeres med
kildeangivelse.

2

I 10 ÅR

Med dette nummer har Naturkampen 10 års jubilæum ..

SKAL HAVE EN ÅRSAG

Årsagerne til katastrofen i ligger i selve den kemiske industri … 4

Læs mere

CORP

S ab

Coke Wt 22

i NYT all TON ALS i a
EJ Po | | ” Al
§ A
i Fe
| mø |
i Få = OF +
; Aller AS
LE ol Fortune fell 3 %
HAVBUGTEN ved GUINEA 2
FT e? sø RE = 20 es ~ =
> Jo 5 : | Free
FA | 7 ;
J Ale !

Pr! = ri »

+

Sy : ol
SE

år
ØV, g
1 X

Loam 3 0

. ;
! < 8 7.70200 10 2 ' Sen Ha. ll | 8 : z i og Fi i i 3 | Fare RE For i hE i ; 2 we | ME | hand AV i Socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin. Redaktionsgruppen: Peter Ege, Per Krag Ellen Ryg, Tor Hans og Per Redaktionssekretær: Hans Redaktion af dette Per og Peter Ege Lay-out: og Tove Redaktionen træffes torsdag 10-16 på (01) 22 71 11 eller (06) 19 24 14. Naturkampen udgives af den selvejende institution Naturkampen i samarbejde med politisk revy, og Tiderne Skifter. Redaktionens adresse: Naturkampen, c/o politisk revy, 31, 1620 V. Telefon (01) 22 71 11 Giro 5 66 90 57. Naturkampen udkommer med fire numre om året, i alt 144 sider. Løssalg: 3-32: 200,-. 3-28: 10,- pr. 22 dog 35,-). 29-36: 35,- pr. 37-40: 40,- pr. 1, 2 og 19 udsolgt. Abonnement 4 numre: 150,-. Abonnement tegnes ved indbetaling af beløbet på giro 5 66 90 57 (adresse ovenfor) mærket Naturkampen. Dead-line for debatindlæg: 1.5.86. Naturkampen modtager gerne bidrag. skal være maskinskrevne, med dobbelt og margen til venstre. Illustrationer modtages gerne. Oplag: 2100 eksemplarer. Tryk: Specialtrykkeriet, Sats: Jysk Fotosats, Århus. Naturkampen må gerne citeres med kildeangivelse. 2 Indhold Kortet på forsiden er fra 1837 og viser de områder, der på dette tidspunkt var lande«. og Hans ET AF Læs mere

33

33
KONJUNKTUR-

LANDSKAB

OG

RUSGIFTE

NATURLIG

FRASORTERING :

See

|

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter Ege, Per

Krag
Ellen Ryg, Tor
Hans

og Per

Redaktionssekretær: Hans

Redaktion af dette

Ellen Ryg og
Krag

Lay-out: og
Tove

Redaktionen træffes torsdag 10-16 på
(01) 22 71 11 eller (06) 19 24 14.

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,

31,

1620 V.

Telefon (01) 22 71 11

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året.

Hvert nummer af Naturkampen er på
mindst 36 sider.

Løssalg:

3-32: 200,-.

3-28: 10,- pr.

22 dog 35,-).

29-36: 35,- pr.

37-40: 40,- pr.

1, 2, 5 og 19 udsolgt.
Abonnement 4 numre: 150,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af beløbet på giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) mærket
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.11.85.

Naturkampen modtager gerne bidrag.
skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2500 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.

Naturkampen må gerne citeres med
kildeangivelse.

2

Billederne på for- og bagside, samt til artiklen
»Viljen til behandling«, side 24-28 er tegnet af
Hun blev født i 1852. Indlagt på
Kommunehospitalets 6. afdeling i 1885. Hun blev
Læs mere

NATURKAMPEN

Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.

Redaktionsgruppen:

Peter Ege, Per

Krag
Ellen Ryg, Tor
Hans

og Per

Redaktionssekretær: Hans

Redaktion af dette
Per
og Per

Lay-out: og
Tove

Redaktionen træffes torsdag 10—16
på (01) 22 71 11 eller (06) 19 24 14.

Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,

c/o politisk revy,

31,

1620 V.

Telefon (01) 22 71 11

Giro 5 66 90 57.

Naturkampen udkommer med fire
numre om året.

Hvert nummer af Naturkampen er på
mindst 36 sider.

Løssalg:

3—32: 200,-.

3—28: 10,- pr.

22 dog 35,-).

29—36: 35,- pr.

37—40: 40,- pr.

1, 2, 5 og 19 udsolgt.
Abonnement: 4 numre: 150,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af beløbet på giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) mærket
Naturkampen.

Dead-line for debatindlæg: 1.8.85.

Naturkampen modtager gerne bidrag.
skal være
maskinskrevne, med dobbelt
og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2500 eksemplarer.

Tryk: Specialtrykkeriet,
Sats: Jysk Fotosats, Århus.

Naturkampen må gerne citeres
med kildeangivelse.

2

Kan sprogblomster oversættes til computersprog?

DET ÅBNE SPROG

Datasprog er et mens det naturlige sprog er flydende

Læs mere